contact met ons - NEDERLANDSE REGIO

Algemene informatie over de Nederlandse Regio
van de Congregatie van Mill Hill

REGIONAAL BESTUUR Br. Martien van Leeuwen, Regionaal *Tel: 026-3398080 * fax: 026-3398081 * mobiel: 06-48506646 * e-mail: regionaal@mhmobk.nl

Adviseurs: Fr. René Graat, vice-regionaal * Fr. Theo Geurtsen * Father Arie Braak * Mevrouw Toos Beentjes.

Secretariaat van het Regionaal Kantoor: tel.: 026-3398084.

Financiële Administratie/Missieprocure:
Fr. Theo Gerurtsen, Econoom * tel: 026-3398082 * e-mail: procuur@mhmobk.nl.
Dhr. Martin Koenders, Administrateur * tel.: 026-3398084 * e-mail: mkoenders@mhmobk.nl.

Rekeningnummers:
ABN/AMRO, Arnhem * rek.no: NL ABNA 0400236311 t.n.v. Ned.Regio van de Mill Hill Missionarissen * NL52 INGB 0001066957 t.n.v. Missieprocure van Mill Hill / Missiehuis, Oosterbeek.

Contactpersonen

Contactpersoon kandidaten:Br. Martien van Leeuwen * tel.: 026-3398080.

Contactpersoon Archief van de Regio:
Fr. Joost Beemster tel: 026-3398077 * e-mail: millhillarchief@mhmobk.nl.

Contactpersonen Contactblad:
Fr. Fons Eppink * tel: 026-3398080; Br. Huub de Bij * tel: 026-3398058.

Contactpersoon Bibliotheek:
Fr. Jac Copray * tel.: 026-3398002.

Contactpersoon Tentoonstellingen/fototheek:
Br. Huub de Bij * tel: 026-3398058.

Vermogensbeheer: Br. Martien van Leeuwen; Fr. Theo Geurtsen; Dhr. Jules Bauduin.

Vertegenwoordigers van de Regio:
Br. Martien van Leeuwen: KNR * CMBR * AMA.
Fr. Theo Geurtsen: Raptim * Jongeren en Missie.
JPIC aangelegenheden * Afrika-Europa Netwerk. (Kandidaat gezocht.)

Missiehuis "Vrijland" Oosterbeek - Verzorgingshuis
Adres: Johannahoeve 2, 6861 WJ Oosterbeek * tel: 026-3398000 * fax: 026-3334988.
Rector: Fr. Arie Braak *
tel: 026-3398115 (kantoor) * e-mail: rectorvrijland@mhmobk.nl.
Vice-Rector: Father Ed Karhof * tel: 026-3398029 * e-mail: ekarhof@mhmobk.nl.

Lokatie-Hoofd: Dhr. René Berendsen.
Vertrouwenspersoon: Fr. Pierre Spanjers.

Rekening: ABN/AMRO: NL39ABNA0 49.51.99.893 t.n.v. Rector Missiehuis `Vrijland' ;

Sint Jozefhuis
Adres: Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek* tel: 026-3333204 * fax:026-3338270 * e-mail: jozefhuis@jozefmhm.nl.
Rector: Father George Saraber * tel: 026-3397553 * e-mail:gsaraber@jozefmhm.nl.
Vice-Rector: Father Harry Reusen * tel:026-3397557 * e-mail: hreusen@jozefmhm.nl.

Congregatieraad (voorheen Mill Hill Rustenden:
Voorzitter: Br. Martien van Leeuwen * Fr. Theo Geurtsen * Fr. Jan van Luyk * Dhr. Hans van Westerlaak * Dhr. Bert van Bennekom.

UW TESTAMENT IS NOG BETER WANNEER DE MISSIE DAARIN BEDACHT IS
Maak uw legaat voor Mill Hill aldus:
"Ik legateer, vrij van rechten, aan
De Nederlandse Regio van de Mill Hill Missionarissen
Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek"

 

WAARHEEN MET UW BIJDRAGEN?
Persoonlijke giften voor missionarissen en giften voor de opleiding van Missionarissen in Afrika en Azië:
NL52 INGB 0001066957 t.n.v. Missieprocure van Mill Hill / Missiehuis, Oosterbeek.
Bank: ABN / AMRO Rek. NL39 ABNA 0400236311 t.n.v. Nederlandse Regio van de Mill Hill Missionarissen, Oosterbeek.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.


De Nederlandse Regio van Mill Hill is een ANBI instelling vallend onder de RK Kerkprovincie in Nederland. Door de belastingdienst is op 30 november 2007 een groepsbeschikking afgegeven ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar en over uw bedragen hoeft geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

 

 

AMARE ET SERVIRE